Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/5-yil-gecti-keriz-silkelemede-sona-gelindi-27709129)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*İSTANBUL 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 28-01-2016 tarih ve 2016/788 sayılı kararı