Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/baltayla-korku-sacan-sizofreni-hastasi-biber-ga-40445230)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*5651 sayılı kanunun 9/9 md. uyarınca, ilgili hakimlik kararı uygulanarak ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ'nin 30-05-2017 tarih ve 318 sayılı kararı