Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/camide-fuhusu-cemaat-yakaladi-40457833)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*KONYA 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 18-05-2017 tarih ve 2017/3048 sayılı kararı