Bu internet sitesi (https://www.hurriyet.com.tr/cerkezkoyde-kayip-galerici-olu-bulundu-40538648)
aşağıdaki kararlara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 16-08-2017 tarih ve 2017/2553 sayılı kararı
*SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 16-08-2017 tarih ve 2017/2553 sayılı kararı