Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/dis-hekimine-cin-tuzagi-29650176)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*5651 sayılı kanunun 9/9 md. uyarınca, ilgili hakimlik kararı uygulanarak ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ'nin 04-12-2015 tarih ve 122 sayılı kararı