Bu internet sitesi (www.hurriyet.com.tr/erkek-cocuga-tecavuze-1-tutuklama-annaanne-ise-40462371)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*BODRUM SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 06-02-2018 tarih ve 2018/426 sayılı kararı