Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/futbolcu-ve-sarkicilar-gecekusu-operasyonuna-takildi-6907990)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*ANKARA 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 20-03-2017 tarih ve 2017/1849 sayılı kararı