Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/ikiz-skandal-21069911)
aşağıdaki kararlara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*BODRUM SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 03-11-2016 tarih ve 2016/3151 sayılı kararı
*BODRUM SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 03-11-2016 tarih ve 2016/3151 sayılı kararı