Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/imamdan-eski-ese-akilalmaz-teklif-sen-nafakadan-kurtul-ben-hanima-kavusayim-40570345)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*5651 sayılı kanunun 9/9 md. uyarınca, ilgili hakimlik kararı uygulanarak ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ'nin 27-09-2017 tarih ve 415 sayılı kararı