Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/intiharin-nedeni-ozel-hayati-mi-38703754)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*İSTANBUL ANADOLU 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 10-10-2017 tarih ve 2017/5501 sayılı kararı