Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/istanbulda-iki-sir-olum-40539970)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*5651 sayılı kanunun 9/9 md. uyarınca, ilgili hakimlik kararı uygulanarak ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ'nin 08-08-2017 tarih ve 375 sayılı kararı