Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/murat-basoglu-eve-kapandi-40539982)
aşağıdaki kararlara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*BODRUM SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 17-08-2017 tarih ve 2017/2719 sayılı kararı
*BODRUM SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 17-08-2017 tarih ve 2017/2719 sayılı kararı