Bu internet sitesi (http://www.hurriyet.com.tr/parayi-bastirani-profesor-yapiyorlar-16512276)
aşağıdaki kararlara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*İSTANBUL 10. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 17-03-2016 tarih ve 2016/1600 sayılı kararı
*İSTANBUL 10. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 17-03-2016 tarih ve 2016/1600 sayılı kararı