Bu internet sitesi (http://www.posta.com.tr/grup-seks-icin-kor-testereli-tehdit-haberi-33532)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*MAÇKA SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 31-10-2017 tarih ve 2017/253 sayılı kararı