Bu internet sitesi (http://www.posta.com.tr/mustafa-sandal-batti-fotograflihaberi-268078)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*İSTANBUL 8. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 13-11-2017 tarih ve 2017/4533 sayılı kararı