Bu internet sitesi (http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2009_haberleri/haziran_2009/haziran17.asp)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*5651 sayılı kanunun 9/9 md. uyarınca, ilgili hakimlik kararı uygulanarak ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ'nin 22-04-2015 tarih ve 48 sayılı kararı