Bu internet sitesi (https://tophotels.org)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 30-04-2018 tarih ve 2017/83 sayılı kararı